Rodowita
Obserwuj nas: facebook instagram
Ukryta przez czas,
chroniona przez naturę
Wyjątkowe ukształtowanie terenu – warstwy geologiczne oraz tektonika regionu - sprawia, że woda Rodowita zawiera minerały i jest naturalnie wolna od zanieczyszczeń.
Wodę czerpiemy z głębszej warstwy wodonośnej, co zapewnia jej naturalną ochronę, filtrację i zmineralizowanie.