Rodowita
Obserwuj nas: facebook instagram
Chronione z natury

Warstwa wodonośna, z której czerpiemy znajduje się na terenie wyniesionym ok. 20-40 m od obszarów sąsiadujących, a powstałe przez to wypiętrzenie uskoki tektoniczne chronią ją m. in. od zanieczyszczeń rolniczych. Ponadto jest ona ukryta nie tylko głęboko pod ziemią, ale także pod warstwą ochronną skał izolujących. Dzięki temu Rodowita jest naturalnie chroniona przed zanieczyszczeniami. Podczas przechodzenia przez skały ulega uszlachetnieniu, wzbogacając się o cenne dla zdrowia minerały. Ukształtowanie terenu, wyjątkowa geologia, głębokość źródła oraz warstwa ochronna to unikalne połączenie, które przekłada się na wyjątkową czystość, smak i składniki mineralne Rodowitej.

Powrót